راهبرد رهبری و نقش آن در توسعه سیاسی
46 بازدید
محل نشر: نشریه آزادگان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی