چرا آمریکا در فهم دیگر کشورها و ملل و رابطه با آنها دچار مشکل است؟
44 بازدید
محل نشر: روزنامه نوروز و ISNA
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی